Welcome ... please enjoy your visit while you celebrate God's Masterpieces with us!


 

®storm-heaven's01  /  NE PAS PUBLIER CETTE PAGE

SUR VOS SITESALLEMAND - ANGLAIS
DES TERMES PSP

Allemand   Anglais
Open de tube met het stilleven, verwijder de watermerklaag Open the stillife tube, remove the watermark layer
Open een nieuwe afbeelding 600x450 voorgrondkleur Open a new transparent canvas, size
600x450 pixels. Fill with the foreground color.
Nieuwe laag toevoegen en vullen met voorgrondkleur Add a new raster layer and fill with the foreground color
Effecten - Filter Effecten: Filters Unlimited zie print. Effects - Filter Effects - Filters Unlimited -
as seen below
Lagenpalet
In je lagenpalet schuif je de onderste laag naar boven
Layers palette
Move the bottom layer to the top
in the Layers palette
1x verscherpen Sharpen 1x (once)
Alle lagen samenvoegen Merge all layers
Effecten 3D effecten, slagschaduw  Herhaal met Effects - 3D Effects - Drop Shadow
Repeat with
Formaat wijzigen 400 breed, hoogte en breedteverhoudingen aangevinkt Image - Resize:width 400 pixels,
'Lock aspect ratio' is checked
Ga naar je plaatje, kopieer en plak op het rode plaatje, het staat direct goed Open your tube. Copy and paste as a new layer onto the red canvas.Don't move it.
Klik met je toverstafje in het rode gedeelte, selectie omkeren Click with the Magic wand in the red area. Selections - Invert.
Selectie wijzigen, selectieranden selecteren 2 binnen Selections - Modify - Select Selections Border: Inside / 2
Nieuwe laag toevoegen en vullen met goudpatroon Add a new layer. Fill with the gold pattern
Niets selecteren Deselect
Filter Greg's Factory Output Poolshadow, alle schuifjes op 50 alleen de twee ondersten op 128. Filter Greg's Factory Output - Poolshadow, with all slidebars on 50
except the bottom two on 128.
Open de tube met de kerstman, formaat wijzigen 200 breed Open the santa tube. Resize to 200 pixels in width
Kopieer en plak op je plaatje, schuif het in de hoek Copy and paste onto the canvas.
Move it to the corner.
Zet je voorgrond op goudpatroon Change the foreground color to the gold pattern in the Color palette
Ga naar gereedschap pen met de voorinstelling lijnstijl zie print Activate the Pen tool and find this line style
Trek een lijn van de linker kant naar de rechterkant, hou hierbij de muisknop ingedrukt. Draw a line from left to right while holding the mouse button down.
Effecten vervormingseffecten golf Effects - Distortion Effects - Wave
Herhaal punt 33 en 34 Repeat steps 33 and 34.
Schrijf met een mooi lettertype een tekst, slagschaduw : Add some text in a nice font.
Apply a drop shadow:
Randen toevoegen 2px wit, selecteer en vul met goudpatroon Add a 2 pixel white border. Select with the Magic Wand and fill with the gold pattern.
ALPHABETICAL LIST PSP       TERMS ALPHABETICAL LIST PSP       TERMS
DEUTCH ENGLISH
Aanpassen:
Eenstap Fotocorrectie
Slimme Fotocorrectie
Helderheid en Contrast
Kleurbalans
Kleurtoon en Verzadiging
Grofkorreligheid toevoegen en verwijderen
Vervagen
Scherpte
Adjust:
One Step Photo Correction
Photo Fix
Brightness and Contrast
Color Balance
Hue and Saturation
Add/Remove Noise
Blur
Sharpness
Softness
grofkorreligheid van digitale camera verwijderen Adjust - Photo Fix - Digital Camera Noise Removal
Aanpassen - Grofkorreligheid toevoegen/verwijderen Adjust - Add/Remove Noise
Ananpassen - Helderheid en Contrast
Helderheid/Contrast

Verhelderen
Curven
Lichste delen/middentonen/schaduwen
Histogram aanpassen
Histogram egaliseren
Histogram uitbreiden
Niveaus

Drempel
Adjust - Brightness and Contrast-
Brightness/Contrast

Clarify
Curves
Highlight/Midtone/Shadow
Histogram Adjustment
Histogram Equalize
Histogram Stretch
Levels
Threshold
Aanpassen, kleurtoon en verzadiging, inkleuren Adjust - Hue and Saturation - Colorize
Aanpassen -  Kleurbalans - Negatief Adjust - Color Balance - Negative
Aanpassen - Vervaging  Gaussiaanse vervaging

Afbeelding - Vervaging -  Bewegingsvervaging
Adjust - Blur - Gaussian Blur

Adjust - Blur - Motion Blur
Afbeelding - roteren kwart slag naar links
Afbeelding-roteren kwart slag naar rechts

Afbeelding - spiegelen

Afbeelding - doekgrootte

Afbeelding - Formaat wijzigen
(Formaat van alle lagen niet aangevinkt)
Image - Rotate - 90 degrees to the left
Image - Rotate - 90 degrees to the right

Image - Mirror

Image - Canvas Size

Image - Resize
('Resize All Layers' - not checked)
Als alles netjes op de plaats staat dan alle lagen samenvoegen If everything is in place, merge all layers
Bloem Flower
Effecten, artisieke effecten
Oude krant
Ballen en bellen
Chroom
Gekleurde randen
Gekleurde folie
Contouren
Email
Oplichten randen
Halftoon
Glanzende waslaag
Vergrootglas
Neonkleuren
Aantal niveaus beperken
Sepiakleuren
Solariseren
Topografie
Effects- artistic Effects
Aged Newspaper
Balls and Bubbles
Chrome
Colored Edges
Colored Foil
Contours
Enamel
Glowing Edges
Halftone
Hot Wax Coating
Magnifying Lens
Neon Glow
Posterize
Sepia Toning
Solarize
Topography
Effecten 3D effecten
Als knop
Ciseleren
Gestanst
Slagshaduw
Afshuining binnen
Afshuining buiten
Effects- 3D Effects
Buttonize
Chisel
Cutout
Drop Shadow
Inner Bevel
Outer Bevel
Effects - Belichtings Effecten
Lampen
Zon
Effects - Illumination Effects
Lights
Sunburst
Effecten - Geometrische effecten
Cirkel
Cilinder - horizontaal
Cilinder - verticaal
Scheeftrekking
Sferisch
Effects - Geometric Effects
Circle
Cylinder-Horizontal
Cylinder-Vertical
Skew
Spherize
Effecten - Afbeeldings effecten
Vershuiving
Paginakrul
Naadloze herhaling
Effects - Image Effects
Offset
Page Curl
Seamless Tiling
Effecten - kunstzinnige effecten
Zwart potlood
Penseelstreken
Houtskool
Kleurkrijt
Kleurpotlood
Potlood
Effects - Art Media Effects
Black pencil
Brush Strokes
Charcoal
Colored Chalk
Colored Pencil
Pencil
Effecten - Rand effecten
Rembrandtiek licht
Sterker accentueren
Rembrandtiek donker
Alle zoeken
Horizontale zoeken
Verticale zoeken
Contour overtrekken
Effects - Edge Effects
Dilate
Enhance More
Erode
Find All
Find Horizontal
Find Vertical
Trace Contour
Effecten - Reflectie effecten
Weerspiegeling
Caleidoscoop
Patroon
Roterende spiegel
Effects - Reflection Effects
Feedback
Kaleidoscope
Pattern
Rotating Mirror
Effecten Textuureffecten
Lamellen
Bosseleren
Fijn leer
Bont
Mozaïk - antiek
Mozaïk - glas
Depolijste steen
Ruw leer
Zandsteen
Sculptuur
Zacht plastic
Stro
Textuur
Mozaïkstukjes
Weefpatroon
Effects - Texture Effects -
Blinds
Emboss
Fine Leather
Fur
Mosaic - Antique
Mosaic - Glass
Polishes Stone
Rough leather
Sandstone
Sculpture
Soft plastic
Straw Wall
Texture
Tiles
Weave
Effecten / Vervormings effecten
Krullen
Verplaatsingstoewijzing
Lensvervorming
Knijpen
Pixelvorming
Poolcoördinaten
Platslaan
Rimpeling
Stralenkrans
Spiraal
Bolvorm
Golf

Wind
Effects - Distortion Effects
Curlicues
Displacement Map
Lens Distortion
Pinch
Pixelate
Polar Coordinates
Punch
Ripple
Spiky Halo
Twirl
Warp
Wave
Wind
Ga naar je gereedschap wisser en gum het witte gedeelte van de dame dat buiten de randjes valt Activate the Eraser tool and remove the white areas of the lady that falls outside the edges
Gereedschap -  Tools

Pannen

Pan Tool

Vervorming

Vervorming
Rechttrekken
Perspectiefcorrectie
Maasvormig verwringing

Raster Deformation Tool

 

Bijsnijden

Crop Tool
Verplaatsen Move Tool
Selectie

Selectie
Selectie uit vrije hand
Toverstaf
Selection Tool

Kleur vervangen

Pipet
Kleur vervangen
 
Color Replacer Tool

Penseel

Penseel
Airbrush
Penseel verwringen
Paint Brush

Klonen

Klonen
Krasjes verwijderen
Clone Brush

Bosseleren

Tegenhouden
Doordrukken
Uitsmeren
Verspreiden
Verzachten
Verscherpen
Bosseleren
Emboss Brush

Lichter/donkerder

Lichter/donkerder
Verzadiging op/af
Kleurtoon op/af
Naar doel overgaan

Ligthen/Darken Brush

Uitsmeren/Wisser

Wisser
Achtergrond wisser

Eraser Tool

Plaatjies Penseel

Picture Tube Tool

Olieverf Penseel

Oil Brush

Vlakvulling

Flood Fill Tool

Text

Text Tool

Basisvorm

Rechthoek
Ovaal
Symmetrische vorm
Basis vorm

Preset Shape Tool

Pen

Pen Tool

Objectselectie                                           Object Selection Tool

Klik nu in je lagenpalet op de laag met de tube van de dame, zodat die blauw is Click in the Layers palette on the lady tube layer to highlight it in blue(activate the layer)
Kopieer en plak op je plaatje Copy and paste onto the canvas
Lagen - Samevoegen - Zichtbare lagen samenvoegenLagen - Samevoegen - Alle lagen
Layers - Merge - Merge VisibleLayers - Merge - Merge All
Lagen - Schikken - Vooraan


Lagen - Schikken - Omlaag verplaatsen
Layers - Arrange - Bring To Top


Layers - Arrange - Move Down
Lagen - Laag maken van achtergrondlaag Layers - Promote background Layer
Lagenpalet
In je lagenpalet dupliceer je deze laag 
Layers palette
Duplicate this layer in the Layers palette.
Lagen palet - mengmodus
Normaal
Donkerder
Lichter
Kleurtoon
Kleurtoon(oud)
Verzadiging
Verzadiging(oud)
Kleur
Kleur(oud)
Luminantie
Luminantie(oud)
Vermenigvulden
Bleken
Oplossen
Overlay
Hard Licht
Zacht licht
Verschil
Tegenhouden
Doordrukken
Uitsluiten
Layers Palette - Blend Mode
Normal
Darken
Lighten
Hue
Hue(Legacy)
Saturation
Saturation(Legacy)
Color
Color(Legacy)
Luminance
Luminance(Legacy)
Multiply
Screen
Dissolve
Overlay
Hard Light
Soft Light
Difference
Dodge
Burn
Exclusion
Lettertypes Fonts
 Lijndikte
'Stijl behouden' niet aangevinkt
Line width
'Retain Style' unchecked
Maak lagen onzichtbaar
Maak lagen zichtbaar
Lock the layer in the Layers palette
Unlock the layer
Nieuwe laag toevoegen
Niets selecteren
Add a new layer
Deselect
Open een nieuwe afbeelding 600x450
Open een nieuwe afbeelding transparant

Open de tube met de bloem
Open a new canvas, sixe 600x450
Open a new transparent canvasOpen the flower tube
Randen toevoegen
1px - achtergrondkleur
3px - voorgrondkleur
Add borders:
1 px - background color
3 px - foreground color
Schuifjes slidebars
Selecties
Alles selecteren
Niet selecteren
Vanuit Masker
Vanuit vectorobject
Omkeren
Rand wegwerken
Wijzigen
Afknippen tot doek
Selectiekader verbergen
Selectie laden/opslaan
Selectie bewerken
Laag maken van selectie
Zwevend
Selections
Select All
Select None
From Mask
From Vector Object
Invert
Matting
Invert
Clip to Canvas
Hide Marquee
Load/Save Selection
Edit Selection
Load selection to Layer
Float
Selectie alles selecteren
selectie wijzigen:
Uitbreiden
Inkrimpen
Alles met dezelfde kleur selecteren
Kleurbereik selecteren
Doezelen
Binnen/buiten doezelen
Doezelen opheffen
Op vorm gebaseerde anti-alias
Anti-alias herstellen
Strippen en gaten verwijder
Vloeiend
Selectieranden selecteren
Selections - Select All.
Selections - Modify:
Expand
Contract
Select Similar
Select Color Range
Feather
Inside/Outside Feather
Unfeather
Shaped Based Anti-Alias
Recover Anti-alias
Remove Specks and Holes
Smooth
Select Selection Borders
Selectie omkeren Selections - Invert
Slagschaduw
Horizontaal en Verticaal
Dekking
Vervaging
Drop Shadow
Horizontal and Vertical
Opacity
Blur
Verloop:
Stijl:
Linear/Rechthoek/Zon/Radiaal
Hoek
Herhalen
Omkeren
Gradient:
Style:
Linear/Rectangular/Sunburst/Radial
Angle
Repeats
Invert

Vul met verloop Fill with the gradient
wit white
Zet je voorgrond op #E3E8E4, achtergrond op #B3BAB3 Set the foreground color on #E3E8E4,
background color on #B3BAB3
Zet deze laag op 50


Zet de laag om in een rasterlaag

Zet de lagen op slot
Reduce the layer opacity to 50% in the Layers palette

Convert to Raster layer in the Layers palette

Lock the layer in the Layers palette
Zet het naar boven
zet het naar links
zet het naar rechts
zet het naar onder
zet het tegen de rand aan
Move it to the top
Move it to the left
Move it to the right
Move it to the bottom
Position it against the border/edge
zwart black
 


Toute reproduction interdite / Copyright  storm-heaven's 2006-2012